3 แบงก์รัฐพร้อมหนุนเอสเอ็มอีเกษตร

3 แบงก์รัฐพร้อมหนุนเอสเอ็มอีภาคเกษตรกร ธ.ก.ส.เตรียมเสนอบอร์ดเพิ่มวงเงินกู้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวในงานสัมมนา “ขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวข้อ สินเชื่อภาคเกษตรกับการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรภาคเกษตร” ว่า เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส.พิจารณาขยายวงเงินสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตร จากเดิมปล่อยสินเชื่อต่อราย 10 ล้านบาท เพิ่มเป็น 20 ล้านบาทต่อราย เพราะหลายรายขยายกิจการต่อไปได้ดี จึงต้องการดูแลกลุ่มที่มีศักยภาพ เนื่องจากโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำยังจำเป็นสำหรับเกษตรกร จึงเสนอบอร์ดขยายโครงการดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพิ่มอีกสำหรับสินเชื่อเอสเอ็มอีภาคเกษตร เน้นย้ำห้ามนำไปรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระเงินกู้ หลังจากที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ออกโครงการสินเชื่อเอสเอ็มอีภาคเกษตร คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ปี เป็นเวลา 7 ปี เมื่อเกิน 7 ปี สำหรับลูกค้าเกษตรกร ส่วนองค์กร สหกรณ์ทางการเกษตร คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 เกษตรกรคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ตามความเสี่ยงของลูกค้าเกษตรกร

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ได้เตรียมโครงการสินเชื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อเริ่มรายได้ เตรียมวงเงิน 45,000 ล้านบาท เน้นกลุ่มสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 เพราะรัฐบาลอุดหนุนภาระดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 จึงต้องการให้กลุ่มเกษตรกรรับซื้อผลผลิตใช้ตลาดเป็นตัวนำการผลิต กำหนดโซนการเพาะปลูก เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต จากเดิมเน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงประเภทเดียวและรับความเสี่ยงด้านราคาตกต่ำ เพื่อใช้การตลาดเป็นตัวนำการผลิต

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินมุ่งเน้นช่วยเหลือเอสเอ็มอีภาคเกษตรผ่านโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อดูแลสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร เตรียมวงเงินปล่อยสินเชื่อเบื้องต้น 5,000 ล้านบาท และพร้อมขยายเพิ่มไม่จำกัด เพราะต้องการเพิ่มสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีอีกจำนวนมากในปีนี้ เงื่อนไขคิดดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ปีแรก จากนั้นคิดร้อยละ 4.99 ในปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมกลุ่มที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม นอกจากนี้ แบงก์รัฐได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร จัดทำบัญชีเดียว เพราะทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้สถาบันการเงินพิจารณาการจัดทำบัญชีมาตรฐานเดียวเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับแบงก์รัฐ

นายพิชิต มิทราวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) กล่าวว่า เอสเอ็มอีแบงก์เดินเครื่องปล่อยทีมรถม้าเร็วกระจายลงพื้นที่ให้ครบ 600 หน่วยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อแนะนำให้ความรู้ทางการเงินเชื่อมโยงกับเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจการผลิต ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ หากรายใดมีศักยภาพพร้อมปล่อยสินเชื่อหลายโครงการดอกเบี้ยร้อยละ 4 ในช่วง 7 ปีแรก เริ่มให้ยื่นขอกู้ภายใน 1 ปีนี้ .-สำนักข่าวไทย